Doelstelling en doelgroep

De doelstelling van Schipper Infra Advies is om klanten van betrouwbaar advies en goede producten te voorzien. De voornaamste activiteiten zijn het geven van advies, verrichten van calculaties en ramingen, hulp bij geschillen en mediatie. Ook kan ik u helpen bij het ontwerp van wegen, rioleringen, bedrijventerreinen, tuinen enz.

De doelgroep van Schipper Infra Advies is gemeentes, (onder)aannemers, bedrijven, maar zeker ook particulieren. Bovenstaande activiteiten en doelgroep zijn zeker niet hiertoe beperkt. Op elk gebied in de Infratechniek kan ik u van dienst zijn. Zo ben ik momenteel onder andere werkzaam als Omgevingsmanager bij het project Versterking Markermeerdijken. Omgevingsmanagement is dus ook een kerntaak waarbij ik u van dienst kan zijn. Ik ben graag bereid in een kennismakingsgesprek samen te bezien wat ik voor u kan betekenen.

Neem contact op